hem      om oss      kontakt
Vi finns i:
Jönköping
Vetlanda
Nässjö
 

Jönköpings Betong AB
Solåsvägen 16
553 03 Jönköping
Tel: 036-34 60 00
Fax: 036-16 91 81

Vetlandafabriken
Tel: 0383-156 00
Fax: 0383-135 44

Miljö & Kvalitet

Omtanke om människor och miljö
Vi ser det som mycket viktigt att omtanke om människor och miljö präglar allt vårt arbete. Vårt miljöarbete har en tydlig säkerhetsprofil. Det omfattar bl.a. kontinuerlig utbildning, riskanalyser och skyddsronder.

Vårt sätt att arbeta hjälper oss också att arbeta miljömedvetet i varje steg; från produktion till färdig produkt. Exempelvis utbildar vi all personal i miljökunskap. De kemikalier som används utvärderas alltid mot vår egen kemikaliedatabas för att försäkra er och oss om att vi gör de bästa valen ur miljösynpunkt. Vi arbetar även aktivt med att sänka energiåtgången på anläggningarna.

Tillsammans utvecklar vi möjligheterna till återvinning och återanvändning av våra produkter. Vi återställer även den mark som vi tagit i anspråk för vår verksamhet. Som ett led i vårt miljöarbete har vi valt att miljöcertifiera våra produktionsanläggningar i Jönköping och Vetlanda enligt ISO 14001:2004.

Priser & Leverans

Prisuppgifter på fabriksbetong respektive betongpumpning får du om du kontaktar våra orderkontor i Jönköping och Vetlanda.

Allmänna leveransbestämmelser
ABM 92
ABM Fabriksbetong 92


Aktuellt
Trött på din slitna garageuppfart?
Lägg präglad markbetong, finns i ett flertal mönster samt färger. Du får beständiga, ogräsfria och vackra ytor med ett minimum av underhåll.
Läs mer...

Just nu
Fuktmätning
Vi kan nu erbjuda RBK-godkänd fuktmätning på arbetsplatser där vi har levererat betongen. Utrustningen som används är en Testo 605 för borrhålsmätning.
Läs mer...
Copyright © 2020 Jönköpings Betong AB | Tel: 036-34 60 00 | Fax: 036-16 91 81 | E-post: david.sjoberg[at]skanska.se