hem      om oss      kontakt
Vi finns i:
Jönköping
Vetlanda
Nässjö
 

Jönköpings Betong AB
Solåsvägen 16
553 03 Jönköping
Tel: 036-34 60 00
Fax: 036-16 91 81

Vetlandafabriken
Tel: 0383-156 00
Fax: 0383-135 44

Utförande

När man bygger med platsgjuten betong är det en del saker angående utförande du bör tänka på. Här följer en del tips och råd på vägen.

Vibrering
När du vibrerar betong…

 • Är det du som bestämmer gjuthastigheten
 • Skall du ha tätt mellan nedsticken
  -inte över en halv meter med 50mm stav
 • Skall du vibrera till dess ytan blir blank
  - annars blir mellanliggande betong dåligt vibrerad.

När du vibrerar betong händer detta:

 • Sten- grus- och cementpartiklar blir frisvävande, ordnas och komprimeras
 • Luft avgår
 • Volymen minskar
 • Tätheten ökar
 • Armeringen omslutes
 • Formen utfylles
 • Hållfastheten ökar

I valv skall du…

 • Vibrera systematiskt
 • Hålla staven lodrätt
 • Inte vibrera närmre gjutfronten än en halv meter
  - annars kan du få blåsig betong
  - annars kan du få separation i betongen
  - annars kan du få svårt att hålla rätt höjd på betongytan

I väggar skall du…

 • Ha max 40cm höjd på gjutskiktet
 • Vibrera ned i underliggande skikt
 • Fördubbla vibreringstiden för att få blåsfria ytor
  - annars kan du få gjutränder mellan skikten
  - annars får du spackla och filta

Om du använder FLYTBETONG, skall du tänka på…

 • Att Du kan gjuta snabbare
 • Att Du kan ha tjockare påfyllnadsskickt
 • Att Du skall ha större avstånd till gjutfronten
 • Att Du skall ha kortare vibreringstid
  - annars kan du få separation i betongen

Väder/Klimat
När det är torrt och varmt…

 • Måste du skydda mot sol och blåst
  - Nygjuten betong skyddar du med t.ex.: plast, våta säckar, vattendimma, membranhärdare
  - Hårdnad betong skyddar du med t.ex.: vattenbegjutning, våta säckar, plast, membranhärdare, krympspärr
 • Och du skall gjuta vattentäta konstruktioner får du en otät betong som är porös och full av sprickor om fukthärdningen är otillräcklig
 • Måste du skydda nygjuten betong mot uttorkning
  - annars får du inte avsedd hållfasthet och sprickor inom 2-6 timmar (torksprickor)!
 • Måste du fortsätta fukthärdningen av den hårdnade betongen (minst 3 dygn)
  - annars får den inte avsedd hållfasthet!
 • Om du skall gjuta industrigolv och större planer får du en dammande yta och dålig slitstyrka om fukthärdningen är otillräcklig!
 • Måste betongen fukthärdas väl om du vill ha en klimatbeständig konstruktion
  - annars får du snabbt rostangrepp på armeringen
  - annars får du snabbt sönderfrysning

När betongen blir kall… 

 • Om du river formen vid samma tid som vanligt (17-18 tim) får du fula, trasiga väggytor, dosor som lossnar, hörn som släpper eller kanske väggar som rasar!
 • Får du vänta innan:
  - du kan riva väggformen - om du vill ha gott resultat
  - du kan riva valvformen
  - du kan behandla golvytan
 • Om du höjer betongkvaliteten får du högre värmeutveckling. 

Sprickor i betong
Inom ämnet sprickor existerar en hel del olika beteckningar och en inte helt entydig terminologi:

 • Ytsprickor är sprickor, som uteslutande löper i betongens ytskikt (upp till 50 mm), och som inte berör betongens inre.
 • Genomgående sprickor är sprickor, som går genom betongtvärsnittet.
 • Mikrosprickor är mycket fina sprickor ej synliga med blotta ögat. Mikrosprickor är sprickor i cementpastan eller i fasgränser pasta/ballast.
 • Lokala sprickor är sprickor lokaliserade till enskilda områden av betongen (t.ex. sprickor kring köldbryggor eller alkalikiselgel).
 • Orienterade sprickor är regelbundet löpande sprickor, vilkas förlopp kan förutsägas eller förklaras (t.ex. sprickor som följer armering, sprickor i en betongbalks dragzon).
 • Icke orienterade sprickor är oregelbundet löpande sprickor.
 • Nätsprickor är ett system av fina sprickor som löper på kors och tvärs i ett plan, varigenom planet uppdelas i små områden med största tvärsnittet på 5-75 mm.
 • Krackeleringar är nätsprickor i betongens yta.
Priser & Leverans

Prisuppgifter på fabriksbetong respektive betongpumpning får du om du kontaktar våra orderkontor i Jönköping och Vetlanda.

Allmänna leveransbestämmelser
ABM 92
ABM Fabriksbetong 92


Aktuellt
Trött på din slitna garageuppfart?
Lägg präglad markbetong, finns i ett flertal mönster samt färger. Du får beständiga, ogräsfria och vackra ytor med ett minimum av underhåll.
Läs mer...

Just nu
Fuktmätning
Vi kan nu erbjuda RBK-godkänd fuktmätning på arbetsplatser där vi har levererat betongen. Utrustningen som används är en Testo 605 för borrhålsmätning.
Läs mer...
Copyright © 2020 Jönköpings Betong AB | Tel: 036-34 60 00 | Fax: 036-16 91 81 | E-post: david.sjoberg[at]skanska.se