hem      om oss      kontakt
Vi finns i:
Jönköping
Vetlanda
Nässjö
 

Jönköpings Betong AB
Solåsvägen 16
553 03 Jönköping
Tel: 036-34 60 00
Fax: 036-16 91 81

Vetlandafabriken
Tel: 0383-156 00
Fax: 0383-135 44

Betongprodukter

Standardbetong
Standardbetong är som namnet antyder lämplig för många ändamål, men inte specialanpassad. Standardbetong benämns oftast med hjälp av dess hållfasthetsklasser, det s.k. C-värdet, eller dess vattencementtal (VCT). Vattencementtalet är förhållandet mellan andelen vatten och cement i betongen och påverkar betongens egenskaper vad gäller hållfasthet, täthet, beständighet och uttorkningstid.

Anläggningsbetong
Anläggningsbetong är en betong som är avsedd för yttre miljö. Anläggningsbetongen står emot inverkan av frost och salt. Dessutom har den en lägre värmeutveckling vid gjutning än vad standardbetongen har. Detta är särskilt gynnsamt vid gjutning av grova konstruktioner.

Självkompakterande betong
Självkompakterande betong är den nyaste av alla betongsorter. Den fyller ut formen helt utan vibrering. Därmed går gjutningen snabbare, personalbehovet minskar och effektiviteten ökar. Dessutom minskas bullret på arbetsplatsen. Den självkompakterande betongens extrema rörlighet och flytförmåga ger dessutom ett mycket bra gjutresultat, både vid gjutning av väggar eller golv.

Stålfiberbetong
Stålfiberbetong är en betong som är färdigarmerad med stålfiber i massan. Den lämpar sig framför allt till golvgjutning, där effektivitetsvinsten är störst. När inga armeringsnät behöver läggas ut samt gå och snubbla i så går hela gjutprocessen snabbare._
Eftersom armeringen är fördelad i hela plattan så ökar stålfibrerna dessutom golvets förmåga att ta upp laster, både höga punktlaster och upprepad belastning.

Flytbetong
Flytbetong fyller ut formen väl och ger bättre kringgjutning kring armeringen än standardbetong. Den lämpar sig därför för gjutning av mer komplicerade konstruktioner. Dess lättflytande konsistens bidrar dessutom till att minska vibreringsarbetet. Flytbetongen kan användas till såväl golv- som väggjutning.

Väggbetong
Väggbetongen lämpar sig till gjutning av väggar både inomhus och utomhus. Betongen är utvecklad för att flyta ut väl i formen och minimera förekomsten av luftblåsor. Väggbetongen har dessutom en snabbare hållfasthetstillväxt än standardbetong. Med väggbetong kan formarna rivas snabbare samtidigt som vackra ytor erhålls. Behovet av efterlagningar minskar därmed.

Snabbtorkande betong
Snabbtorkande betong möjliggör en snabbare och säkrare uttorkning. Genom de kortare uttorkningstiderna kan byggtiden förkortas. Snabbtorkande betong används framför allt till golvgjutning där den kortare uttorkningstiden medför att mattläggning kan ske tidigare. Upp till flera månader kan sparas i uttorkningstid vid rätt fuktteknisk dimensionering.

Skumbetong
Skumbetong är ett lätt, poröst och värmeisolerande fyllnadsmaterial. Den är lättarbetad och ekonomisk. Skumbetongen har många användningsområden, som tex lättutfyllnad vid vägbyggande, återfyllnad av ledningsgravar eller isolering av vindsbjälklag. Trots sin låga vikt har skumbetongen en bra lastfördelande förmåga.

Platsgjuten markbetong
Platsgjuten markbetong är lämpligt till gjutning av industriplaner och andra ytor där man har behov av en stark och tålig beläggning. Markbetongen är mycket slitstark, klarar av höga punktlaster och står bra emot oljespill och andra kemikalier. Dessutom kräver den ett minimalt underhåll.

Priser & Leverans

Prisuppgifter på fabriksbetong respektive betongpumpning får du om du kontaktar våra orderkontor i Jönköping och Vetlanda.

Allmänna leveransbestämmelser
ABM 92
ABM Fabriksbetong 92


Aktuellt
Trött på din slitna garageuppfart?
Lägg präglad markbetong, finns i ett flertal mönster samt färger. Du får beständiga, ogräsfria och vackra ytor med ett minimum av underhåll.
Läs mer...

Just nu
Fuktmätning
Vi kan nu erbjuda RBK-godkänd fuktmätning på arbetsplatser där vi har levererat betongen. Utrustningen som används är en Testo 605 för borrhålsmätning.
Läs mer...
Copyright © 2020 Jönköpings Betong AB | Tel: 036-34 60 00 | Fax: 036-16 91 81 | E-post: david.sjoberg[at]skanska.se